หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่อง PAC 1. ให้มลสารที่ผสมอยู่ในน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเกิดการตกตะกอน 2. กรณีที่มีมลสารขนาดเล็กเกิดการแขวนลอย และแพร่กระจายผสมอยู่ในน้ำ จนยากแก่การตกตะกอน ให้เติมสารเพื่อช่วยเร่งการตกตะกอนให้เร็วขึ้นโดย "สารช่วยเร่งการตกตะกอน" สารช่วยเร่งการตกตะกอนนี้มีอยู่หลายชนิด เช่น สารส้ม เฟอร์ริกคลอไรด์ เฟอร์ริกซัลเฟต โซเดียมอลูเมต และปูนขาว ซึ่งวิธีการนี้จำเป็นต้องใช้สารโซดาไฟช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ของน้ำให้เหมาะสมด้วย แต่สารช่วยเร่งการตกตะกอนที่มีพัฒนาใหม่ล่าสุดนี้ เรียกว่า "โพลีอลูมินัมคลอไรด์" (Poly Aluminum Chloride) เรียกสั้น ๆ ว่า PAC
 

32
0
0


เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงสนพระทัยและทรงเชี่ยวชาญเรื่องน้ำมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำเหล่านี้นับตั้งแต่เริ่มแรกก็เป็นการดำเนินการที่ควบคู่ไปกับรัฐบาล
อ่านต่อ     พระทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ ขอทรงให้ สุขสำราญ ชั่วกาลเทอญ
อ่านต่อ     เมื่อวันที่ 17 และ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี ต
อ่านต่อ