หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่อง PAC 1. ให้มลสารที่ผสมอยู่ในน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเกิดการตกตะกอน 2. กรณีที่มีมลสารขนาดเล็กเกิดการแขวนลอย และแพร่กระจายผสมอยู่ในน้ำ จนยากแก่การตกตะกอน ให้เติมสารเพื่อช่วยเร่งการตกตะกอนให้เร็วขึ้นโดย "สารช่วยเร่งการตกตะกอน" สารช่วยเร่งการตกตะกอนนี้มีอยู่หลายชนิด เช่น สารส้ม เฟอร์ริกคลอไรด์ เฟอร์ริกซัลเฟต โซเดียมอลูเมต และปูนขาว ซึ่งวิธีการนี้จำเป็นต้องใช้สารโซดาไฟช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ของน้ำให้เหมาะสมด้วย แต่สารช่วยเร่งการตกตะกอนที่มีพัฒนาใหม่ล่าสุดนี้ เรียกว่า "โพลีอลูมินัมคลอไรด์" (Poly Aluminum Chloride) เรียกสั้น ๆ ว่า PAC
 

เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้     
อ่านต่อ     ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำ กับระบบการเติมอากาศ (Constructed Wetland and Air Transfer for Waste Water Treatment) ณ บริเวณ หนองสนม - หนองหานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พร
อ่านต่อ     <span lang="TH" style="font-size:18.0pt;font-family:"TH SarabunPSK","sans-serif"; color:black">พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นว่าลักษณะภูมิประเทศและภูมิ อากาศของประเทศไทยซึ่งตั้งอย
อ่านต่อ