หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
 
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูนโครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรีโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายกโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรีโครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานครโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานครแนวพระราชดำริ "แก้มลิง""ฝนหลวง"โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติโครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยาโครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานครโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคายศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     _ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการมีการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำโครงการเป็นหลักเพื่อบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) จำนวน 7 กลุ่ม คือ_กลุ่มที่ 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.1+800- 
อ่านต่อ     
อ่านต่อ     ในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและส
อ่านต่อ