หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
 
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูนโครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรีโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายกโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรีโครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานครโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานครแนวพระราชดำริ "แก้มลิง""ฝนหลวง"โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติโครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยาโครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานครโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคายศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     โครงการแก้มลิง 
อ่านต่อ     พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕
อ่านต่อ     ทรงมีรับสั่งว่า อย่าไปเรี่ยไรเขา แล้วพระองค์ พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ท รัพ ย์ ส่วนพระองค์มาให้ดำเนินงานจำนวนหนึ่ง เมื่อทำอะไรแล้วให้แจ้งข่าวสารเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้และเมื่อเขาศรัทธา เขาก็จะให้
อ่านต่อ