หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 








คนไทยทุกคนเทิดทูน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป 

เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     
อ่านต่อ



     การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า“...กา
อ่านต่อ



                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์ถึงสัตว์อื่นในวังสระปทุมว่าเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ ซึ่งถ้าอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าให้แนวคิดน่าสนใจมากทีเดียว ดังพระราช
อ่านต่อ