หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

คิงสยาม @ กรมทหารราบที่ ๑๔
 131
2
0


เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
อ่านต่อ     ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี ขอน้อมใจถวายความภักด
อ่านต่อ     
อ่านต่อ