หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

ทรงพระเจริญ(พัน.สร.23)
 
 
49
0
0

 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 

     
อ่านต่อ     ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
อ่านต่อ     ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
อ่านต่อ