หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมระดับท้องถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ และการอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม
 

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     
อ่านต่อ     เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนโดยมิได้หวังการตอบแทนขอเพียงเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเช่นท่านทรงคิดค้นเรื่องการทำฝนเทียมการปลูกหญ้าแฝก
อ่านต่อ     พระองค์ทรงมีพระเมตตา คนไทยร่วมใจกันรักและสามัคคี เพื่อประเทศของเราทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อ่านต่อ