หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

เพลงอาทิตย์อับแสง
waterrain
ดูที่พ่อทำ จำที่พ่อสอน
  กรุงเทพฯ
   

เพลงพระราชนิพนธ์ “อาทิตย์อับแสง”  “BLUE  DAY”
เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่๘ :  ปีที่น่าออกบรรเลง  พ.ศ. ๒๔๙๑
อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์บทเดียวที่อยู่ในลักษณะดนตรียุคบาโรก (Baroque)  คือ ลักษณะดนตรีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-๑๘  

อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เคยชม
ร่วมภิรมย์ใจ                                                                                                                       
ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่
ผูกพันหัวใจเรามั่น                                                                            
รักเอย
เคยอยู่เคียงกัน                                                                             
ร่มเย็นมิเว้นวายวัน
ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง                                                                
ทิวางาม
ยามอยู่เคียงคง                                                                     
สุริยาแสงส่ง
ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ                                                         
ร้างกัน
วันห่างไปไกล                                                                        
มืดมนหมองมัวปานใด
เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน                                                          
ไกลกัน
พาพรั่นใจครวญ                                                                       
ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน
จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน                                                                       
รักเอย
เลยกลับอาวรณ์                                                                         
ค่ำคืนฝืนใจไปนอนยิ่ง
ดูเหมือนฟอนไฟลน                                                                              
ทิวาทราม
ยามห่างดวงกมล                                                                   
สุริยาหมองหม่น
ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม                                                  
หวังคอย
คอยเฝ้าโมงยาม                                                                           
จวบจนทิวาเรืองงาม
สบความรักยามคืนคง
 

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
 

เพลงอาทิตย์อับแสง


ขับร้องโดย เด็กชายธนากร พึ่งพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.สกลนครเขต 11K
1
9
1

 
     
อ่านต่อ     
อ่านต่อ      เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 4 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ ทรงพระกรุณาโ
อ่านต่อ