หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

เพลงมาร์ชธงไชยเฉลิมพล
waterrain
ดูที่พ่อทำ จำที่พ่อสอน
  กรุงเทพฯ
   

เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
เพลงพระราชนิพนธ์ที่ ๑๗: ปีที่นำออกบรรเลง พ.ศ.๒๔๙๕
เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กองทัพไทยเมื่อพ.ศ. 2495 เพื่อใช้ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ “ธงไชยเฉลิมพล” และ  “มาร์ชราชวัลลภ”  ออกจำหน่ายเพื่อการกุศลในพ.ศ. 2497 ด้วย

มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ

เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชธงไชยเฉลิมพล หรือ The Colours March เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๗ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กองทัพไทย เพื่อใช้ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพ
 
2044.mp3

เพลง ธงไชยเฉลิมพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงกระทำพิธีพระราชทาน "ธงชัยเฉลิมพล" ให้กับหน่วยทหารต่าง ๆ ทุกกรมกองทหาร ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าธงชัยเฉลิมพลจะปลิวสะบัดอย่างสง่างาม เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ตราบเท่าที่ประเทศไทยดำรงคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ เป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องระวังรักษาธงชัยเฉลิมพลไว้ด้วยความเคารพรักและเทิดทูนไว้อย่างสูงยิ่ง เพราะธงชัยเฉลิมพลย่อมเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น ๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวง ต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา
เมื่อ 3 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ของขวัญจากก้อนดิน"
อ่านต่อ     
อ่านต่อ     
อ่านต่อ