หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

โครงการพระราชดำริ
หยาดพิรุณ เรืองจันท...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..
  กรุงเทพฯ
 
หนองใหญ่ หรือ เรียกอีกชื่อว่า แก้มลิง
 
                เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดชุมพร อยู่ริมถนนสายชุมพร-หาดทุ่งวัวแล่น ถึงชลประทานจังหวัดชุมพร แล้วแยกขวาใช้เส้นทางเลียบคลองหัววัง-พนังตัก จนถึงที่ทำการโครงการ ในพื้นที่ 3,000 ไร่ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีไม้ยืนต้นปลูกเป็นแนวรอบอ่างเก็บน้ำ บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น ริมอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีนกทุ่งอาศัยอยู่หลายชนิด เหมาะแก่การศึกษาชีวิตนกและระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ
ความเป็นมาของโครงการ  
          
                            หลังจากการเกิดมหาอุทกภัยจากพายุใต้ฝุ่น “ซีต้า” ในจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ (คุณดิสธร   วัชโรทัย) มาให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร และตรวจติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะ ทั้งได้ทรงมีพระราชดำริให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง – พนังตัก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2540 แล้วนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ เพื่อนำขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงแนวทางในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ผ่านทางผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ 
     วัตถุประสงค์

                      โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ให้เป็นแก้มลิงธรรมชาตินั้น มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้ คือ
                           > เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเมืองชุมพร
                           > เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรกรรม และผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนในอนาคต
                           > เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ
                           > เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


เมื่อ 2 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New', 'serif'; COLOR: red" lang="TH">     องค์พ่อหลวง ห่วงไทย ในปัญหา <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New', 'serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: x-large" lan
อ่านต่อ     เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์มีพระราชดำริเปิดเส้นทางการพัฒนาสู่ชนบทที่ห่างไกล อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการนำความเจริญไปสู่ชนบท โดยถนนสายประวัติศาสตร์สายแรกที่สร้าง
อ่านต่อ     น้ำไหลบ่า มากัก พิทักษ์ไว้ <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New', 'serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: x-large" lang="TH">ประชาใช้ ได้ผล พ้นพิบัติ <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Angsana New', 'se
อ่านต่อ