หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

โครงการพระราชดำริ
หยาดพิรุณ เรืองจันท...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..
  กรุงเทพฯ
 
หนองใหญ่ หรือ เรียกอีกชื่อว่า แก้มลิง
 
                เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดชุมพร อยู่ริมถนนสายชุมพร-หาดทุ่งวัวแล่น ถึงชลประทานจังหวัดชุมพร แล้วแยกขวาใช้เส้นทางเลียบคลองหัววัง-พนังตัก จนถึงที่ทำการโครงการ ในพื้นที่ 3,000 ไร่ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีไม้ยืนต้นปลูกเป็นแนวรอบอ่างเก็บน้ำ บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น ริมอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีนกทุ่งอาศัยอยู่หลายชนิด เหมาะแก่การศึกษาชีวิตนกและระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ
ความเป็นมาของโครงการ  
          
                            หลังจากการเกิดมหาอุทกภัยจากพายุใต้ฝุ่น “ซีต้า” ในจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ (คุณดิสธร   วัชโรทัย) มาให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร และตรวจติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะ ทั้งได้ทรงมีพระราชดำริให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง – พนังตัก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2540 แล้วนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ เพื่อนำขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงแนวทางในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ผ่านทางผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ 
     วัตถุประสงค์

                      โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ให้เป็นแก้มลิงธรรมชาตินั้น มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้ คือ
                           > เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเมืองชุมพร
                           > เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรกรรม และผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนในอนาคต
                           > เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่หนองน้ำสาธารณะ
                           > เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


เมื่อ 3 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     _โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก_อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่
อ่านต่อ     
อ่านต่อ     
อ่านต่อ