พระราชประวัติ 
 พระราชกรณียกิจ 
 พระราชดำรัส 
 โครงการพระราชดำริ 
 พระอัจฉริยภาพ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ 
 แสดงพลัง 
 ทั้งหมด 
จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรง

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อนาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อนาทีที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเท

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อนาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อนาทีที่แล้ว
ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรง

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อนาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อนาทีที่แล้ว
พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อนาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อนาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อนาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อนาทีที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อนาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อนาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อนาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อนาทีที่แล้ว
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรง

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดีๆ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว
ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรง

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 3 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 3 นาทีที่แล้ว
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 3 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 3 นาทีที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 3 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 3 นาทีที่แล้ว
ขอให้ในหลวงหายจากประชวรทุกประการ

 
 
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
     คะแนน         61103522

     คะแนน         40966379

     คะแนน         26379027เปิดตัว KingSiam

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้แก้ไข "ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัย..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัย..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ขอให้ในหลวงหายจากประชว..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ขอให้ในหลวงหายจากประชว..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้แก้ไข "ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัย..."