พระราชประวัติ 
 พระราชกรณียกิจ 
 พระราชดำรัส 
 โครงการพระราชดำริ 
 พระอัจฉริยภาพ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ 
 แสดงพลัง 
 ทั้งหมด 
จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 4 นาทีที่แล้ว
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5
 
6

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

2
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 7 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 7 นาทีที่แล้ว
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 7 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 7 นาทีที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

2
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

3
 
2

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

2
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 11 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 11 นาทีที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

4
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 11 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 11 นาทีที่แล้ว
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

2
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา

3
 
1

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 12 นาทีที่แล้ว
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

2
 
1ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
     คะแนน         61785667

     คะแนน         41490975

     คะแนน         26380243เปิดตัว KingSiam

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง"

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "จงทำความดีเพื่อถวายเป็..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "การที่เราพิทักษ์รักษาไ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "จงทำความดีเพื่อถวายเป็..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "พระบารมี มากล้น เหลือค..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"