พระราชประวัติ 
 พระราชกรณียกิจ 
 พระราชดำรัส 
 โครงการพระราชดำริ 
 พระอัจฉริยภาพ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ 
 แสดงพลัง 
 ทั้งหมด 
กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ทรงพระเจริญ (รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.)

2
 
 

กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.)

2
 
 

กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
เรารักในหลวง (รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.)

2
 
 

กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.)

3
 
 

กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อ 4 วันที่แล้ว
Long Live The King (รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.)

2
 
 

Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
พ่อของแผ่นดิน

3
 
 

Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
พ่อของแผ่นดิน

3
 
 

Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

3
 
 

05 พัน.รพศ.ศสพ.
กองพันรบพิ...
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
05 พัน.รพศ.ศสพ.
กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

4
 
 

05 พัน.รพศ.ศสพ.
กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนา

2
 
 

05 พัน.รพศ.ศสพ.
กองพันรบพิ...
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
05 พัน.รพศ.ศสพ.
กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
เรารักในหลวง

4
 
 

05 พัน.รพศ.ศสพ.
กองพันรบพิ...
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
05 พัน.รพศ.ศสพ.
กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

4
 
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
     คะแนน         61624306

     คะแนน         41167231

     คะแนน         26379343เปิดตัว KingSiam

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ (รง.วรบ.กว..."

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้สร้าง "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (..."

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้สร้าง "เรารักในหลวง (รง.วรบ.ก..."

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้สร้าง "ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ..."

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้แก้ไข "Long Live The King (รง..."

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้แก้ไข "Long Live The King (รง..."

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้แก้ไข "Long Live The King (รง..."

กรมสรรพาวุธทหารบก ได้สร้าง "Long Live The King (รง..."

Sutep Jeensrikong ได้สร้าง "พ่อของแผ่นดิน"

Sutep Jeensrikong ได้สร้าง "พ่อของแผ่นดิน"