พระราชประวัติ 
 พระราชกรณียกิจ 
 พระราชดำรัส 
 โครงการพระราชดำริ 
 พระอัจฉริยภาพ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ 
 แสดงพลัง 
 ทั้งหมด 
???????????????????? ?...
รักในหลวง
เมื่อ 49 นาทีที่แล้ว
???????????????????? ???????????????
รักในหลวง
เมื่อ 49 นาทีที่แล้ว
พระราชกรณียกิจ

 
 
 

???????????????????? ?...
รักในหลวง
เมื่อ 51 นาทีที่แล้ว
???????????????????? ???????????????
รักในหลวง
เมื่อ 51 นาทีที่แล้ว
พระราชกรณียกิจ

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
. พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
. พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
 
 

ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ปตอ.พัน.2

เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
 
 

หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕
FORCE BEH...
เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕
FORCE BEHIND THE FORCES พลังอำนาจเบื้องหลังกำลังรบ ภายใต้พระบรมโพธิ์สมภาร แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทย
เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ธงนำชีวิต

1
 
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
     คะแนน         47486412

     คะแนน         24514250

     คะแนน         26269738เปิดตัว KingSiam

???????????????????? ??????????????? ได้แก้ไข "พระราชกรณียกิจ"

???????????????????? ??????????????? ได้แก้ไข "พระราชกรณียกิจ"

???????????????????? ??????????????? ได้สร้าง "พระราชกรณียกิจ"

???????????????????? ??????????????? ได้สร้าง "พระราชกรณียกิจ"

ปตอ.พัน.2 ได้แก้ไข "ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้..."

ปตอ.พัน.2 ได้แก้ไข ". พระมหากษัตริย์ ทรงรอ..."

ปตอ.พัน.2 ได้แก้ไข "พ่อหลวงคือดวงประทีปของ..."

ปตอ.พัน.2 ได้แก้ไข ". พ่อของแผ่นดิน เป็นที..."

ปตอ.พัน.2 ได้แก้ไข "ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเ..."

ปตอ.พัน.2 ได้แก้ไข ". น้ำพระราชหฤทัยจากในห..."