พระราชประวัติ 
 พระราชกรณียกิจ 
 พระราชดำรัส 
 โครงการพระราชดำริ 
 พระอัจฉริยภาพ 
 เพลงพระราชนิพนธ์ 
 แสดงพลัง 
 ทั้งหมด 
Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้ว
Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

2
 
 

Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้ว
Sutep Jeensrikong
ฝยย.มทบ.42
เมื่อ 5 ชั่วโมงที่แล้ว
ทรงพระเจริญ

2
 
 


จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
 
 


จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
 
 


จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
 
 

จังหวัดทหารบกเชียงราย ...
อยู่งอย่าง...
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก
อยู่งอย่างจงรัก ตายอย่างภักดี
เมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ

 
 
 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
     คะแนน         58371092

     คะแนน         38265858

     คะแนน         26345491เปิดตัว KingSiam

Sutep Jeensrikong ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

Sutep Jeensrikong ได้สร้าง "ทรงพระเจริญ"

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้แก้ไข "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."

จังหวัดทหารบกเชียงราย กองทัพบก ได้สร้าง "ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิ..."